James Symington overleden

James Symington (°1934), van de familie die de portwijnhuizen Dow, Warre en Graham beheert, is op 12 november 2020 overleden. Hij werkte in het familiebedrijf van 1960 tot 1998. Aanvankelijk was hij de blender, later werd hij directeur. Hij droeg in belangrijke mate bij tot de kwaliteit van de Dourowijnen in het algemeen en van de portwijnen in het bijzonder.

Peter Doomen